SKY נתניה

פרויקט של חברת ב. יאיר בעיר נתניה

בפרויקט 2 בניינים רבי קומות עם 120 דירות בכל בניין

ועמדת שומר בלובי

בפרוייקט מותקנות מערכות של חברת גרבר 6001