עין זיתים תל אביב

פרויקט עין זיתים בתל אביב

בפרויקט יש 115 דירות

בפרויקט מותקנת מערכת מדגם HRB כולל עמדת שומר בכניסה לבניין