משכנות האומה ירושליים

 פרויקט משכנות האומה של חברת ב. יאיר

בפרויקט יש 8 בניינים הכוללים 248 ביחד

בפרויקט מותקנת מערכת 6001