מרינה הרצליה

פרויקט אוקיינוס במרינה הרצליה

בפרויקט 170 דירות

בפרויקט מותקנת מערכת מדגם DIGIVOICE

בפרויקט יש 8 פנלים בכניסות ועמדת שומר