מגדל פרישמן 46 תל אביב

 פרויקט פרישמן 46 תל אביב

בפרויקט יש 69 דירות

בפרויקט מותקנת מערכת מדגם 6001 הכוללת 2 עמדות שומר 

אחת בדלפק שומר ונוספת בחדר ניהול