מגדל השופטים G תל אביב

פרויקט השופטים G  תל אביב של חברת גינדי אחזקות

בפרויקט יש 37 דירות בסך הכל

המערכת המותקנת בפרויקט מדגם HYBREX

בכל דירה מותקן 3 מוניטורים ופנל דירתי מקומי

בפרויקט מותקן 10 פנלים בכניסות לבניין ועמדת שומר

במערכת הדיירים יכולים לדבר בין הדירות ולהשאיר הודעות אחד לשני