מגדלי נאמן תל אביב

 פרויקט נאמן תל אביב

בפרויקט יש 13 בניינים

בפרויקט סך הכל יש 293 דירות

בפרויקט מותקנת מערכת מדגם HYBREX

בפרויקט יש 31 פנלי כניסה ו2 עמדות שומר

במערכת הדיירים יכולים לדבר בין הדירות ולהשאיר הודעות אחד לשני