אביב בגימל

פרוייקט אביב בגימל של חברת אביב

בפרוייקט 350 דירות ב6 בניינים

בכל בניין מותקנת עמדת שומר

בפרויקט מותקנת מערכת מדגם DIGIVOICE