הולילנד ירושליים

פרויקט הולילנד ירושליים

בפרויקט יש איקס בניינים

בפרויקט יש מערכת מדגם