אחוזת הנשיא רחובות

 

 פרויקט אחוזת הנשיא ברחובות

בפרויקט יש איקס בניינים

בפרויקט מותקנות מערכות של חברת URMET