אופרה על הים נתניה

 פרויקט אופרה על הים נתניה

בפרויקט 2 בניינים ,  בכל בניין 98 דירות

בכל בניין מותקנת עמדת שומר

בפרויקט מותקנת מערכת מדגם DIGIVOICE